×
Course Pic

הפסיכולוגיה של עידן הדיגיטלי.

פתיחת הקורס : יום שני, 12 למרץ 2018

מספר מפגשים :

סה"כ שעות :

עלות למשתתף : ש"ח

מיקום : , ,

5 : Digital IQ Score

הירשמו עכשיו

תאור

קהל יעד

נושאי לימוד מרכזיים

המרצים

פירוט הנושאים הנלמדים :

רישום

הרישום הסתיים

מאמרים קשורים